Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten met de Personal Trainer welke op de voorzijde van deze inhuurovereenkomst met naam en adres wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u deze Personal Trainer inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De Personal Trainer zoals op de voorzijde van deze inhuurovereenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer. U gaat derhalve een overeenkomst aan met deze persoon. Het feit dat de Personal Trainer als zelfstandige werkzaam is en derhalve zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert, brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de Personal Training moet richten tot deze Personal Trainer. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 2: aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie-en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze inhuurovereenkomst heeft afgesloten. U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer, maar ook De kracht van het Zuiden, van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Personal Trainer, maar ook De kracht van het Zuiden, van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/ onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout. U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de Personal Trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen. U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 3: prijzen, betalingen en lidmaatschap
U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze Personal Training Inhuurovereenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor blokken van sessies van de eigenlijke trainingen. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 4: annuleringen of te laat komen
U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer (de voicemail zal de datum/ tijd registreren) of per email gericht aan de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Mijn visie!

Door jaren zware trainingsarbeid heb ik veel geleerd over het conditioneren van het menselijk lichaam. Een drietal lessen wat ik hieruit geleerd heb vormen het fundament van mijn visie in mijn training. Geen gecompliceerde medische taal of diepgaande dubbelzinnige spirituele boodschappen…gewoon in duidelijke taal geformuleerd:

  • Resultaat is het grootst bij structuur in (juiste) voeding en arbeid/rust verhouding.
  • Het menselijk lichaam is tot veel meer in staat dan dat de meeste mensen beseffen, hiervoor moeten mentale barrières verlegd worden. Excuses zijn leugens tegen jezelf en ook al ontbreekt de motivatie weleens, verzaak niet. Soms zijn het de kleine stukjes van de puzzel wat de essentiële stukjes zijn!
  • De wil van binnenuit (intrinsieke motivatie) is de voorwaarde om doelen te bereiken maar zeer sterk te beïnvloeden door de prikkels van buitenaf (extrinsiek). Goede steun vanuit de privésfeer en professionele begeleiding in training en motivatie helpen bij het bereiken van je doel. Zit dit niet goed dan is er een vergrootte kans dat doelen niet bereikt worden.

Ik ben dan ook het type trainer die verwacht dat wanneer je bij mij komt dat je er voor gaat. Daartegen staat dan wel dat je van mij hetzelfde kunt verwachten. Op deze manier haal ik voldoening uit mijn werk en bereik jij jouw doel!

De begeleiding is meer dan een of twee uur per week afzien in de trainingsruimte. Het is ook voeding en coaching. Voeding afstemmen op de doelstellingen en mentale begeleiding gedurende het hele traject juist op de momenten dat het nodig is zijn van gelijke waarde aan het trainen zelf.

Daarnaast ben ik zelf ruim een decennium bezig met het organiseren van krachtsport evenementen. De Sterkste man van Limburg wedstrijden (2009-2016), Push & Pull (2011-2016) en medeorganisator bij de Sterkste man van Nederland (2012 & 2018) zijn een product van mijn organisatie vermogen.

Tot slot…ik ben ook een docent! Ik kan niet alleen mijn lichaam laten spreken maar ook mijn passie overbrengen door te vertellen. Daarom ben ik ook te boeken voor seminars en motivational speaking.

“Whether you think you can or whether you think you can’tyoure right”.

-Henry Ford-

Beste sportvrienden,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen; ik ben Alex Moonen! Mijn drijfveer achter “De kracht van het Zuiden” is het overbrengen van mijn passie en kennis met jullie delen. Sinds mijn vierde levensjaar ben ik actief met sport bezig en even lang doe ik dit ook in competitie verband.

In grote lijnen kan ik mijn sportcarrière indelen in 20 jaar judo waarvan ik de laatste 4 jaar deel uit maakte van de Defensie Topsport Selectie. Het hoofdstuk judo was erg hoopvol. Als getalenteerde junior werd ik 3 maal nationaal kampioen, won ik internationale A-wedstrijden en werd ik in 2002 3e op zowel het EK en WK. Helaas volgden daarop 4 jaren gedomineerd door blessureleed en werd ik gedwongen af te zien van het najagen van mijn Olympische droom. Als sporter was dit een erg moeilijke periode die ik maar op een manier kon verwerken.

Een nieuwe uitdaging moest mijn wonden helen. Ik vond mijn relaas in de krachtsport. In 2007 deed ik als vriendendienst mee aan een sterke man wedstrijd en was meteen verkocht aan de sport. In eerste instantie een pleister op de wond, maar toen ik twee jaar later mezelf 2e sterkste man van Nederland mocht noemen en toe trad tot het internationale circuit, had ik mijn roeping gevonden. Ik was nog te jong om met wedstrijdsport te stoppen. Strongman deed de atleet in mij weer herleven. Het trainen en leven (conditioneren) naar een piekmoment was immers wat ik deed. Dat was mijn ding! Nu kon ik dat weer doen. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en ben ik 4 maal sterkste man van Nederland, heb ik 2 maal deelgenomen aan World’s Strongest Man en 6 finale deelnames afgedwongen in de zwaarste krachtsport competitie ter wereld…de Strongman Championsleague. Mijn absolute hoogtepunt werd bekroond met een bronzen plak op de WK in 2015.

Naast een sporter ben ik ook vader van een dochter en docent op een middelbare school. Ik verzorg al ruim 10 jaar aardrijkskundelessen. Nu is de tijd aangekomen dat ik mijn passie en lesgeven ga combineren.

Sportieve groet,

Alex Moonen