Skip to main content

Cookie beleid Fortivest

Fortivest, gevestigd aan Prinsenhil 29 4825AX Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fortivest.nl
Prinsenhil 29 4825AX Breda
+31(0)653549406
Thomas Simons is de Functionaris Gegevensbescherming van Fortivest Hij/zij is te bereiken via thomas.simons@fortivest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fortivest verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fortivest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fortivest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Fortivest neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fortivest) tussen zit. Fortivest gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fortivest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Fortivest verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fortivest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fortivest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fortivest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fortivest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fortivest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fortivest.nl

Mijn visie!

Door jaren zware trainingsarbeid heb ik veel geleerd over het conditioneren van het menselijk lichaam. Een drietal lessen wat ik hieruit geleerd heb vormen het fundament van mijn visie in mijn training. Geen gecompliceerde medische taal of diepgaande dubbelzinnige spirituele boodschappen…gewoon in duidelijke taal geformuleerd:

  • Resultaat is het grootst bij structuur in (juiste) voeding en arbeid/rust verhouding.
  • Het menselijk lichaam is tot veel meer in staat dan dat de meeste mensen beseffen, hiervoor moeten mentale barrières verlegd worden. Excuses zijn leugens tegen jezelf en ook al ontbreekt de motivatie weleens, verzaak niet. Soms zijn het de kleine stukjes van de puzzel wat de essentiële stukjes zijn!
  • De wil van binnenuit (intrinsieke motivatie) is de voorwaarde om doelen te bereiken maar zeer sterk te beïnvloeden door de prikkels van buitenaf (extrinsiek). Goede steun vanuit de privésfeer en professionele begeleiding in training en motivatie helpen bij het bereiken van je doel. Zit dit niet goed dan is er een vergrootte kans dat doelen niet bereikt worden.

Ik ben dan ook het type trainer die verwacht dat wanneer je bij mij komt dat je er voor gaat. Daartegen staat dan wel dat je van mij hetzelfde kunt verwachten. Op deze manier haal ik voldoening uit mijn werk en bereik jij jouw doel!

De begeleiding is meer dan een of twee uur per week afzien in de trainingsruimte. Het is ook voeding en coaching. Voeding afstemmen op de doelstellingen en mentale begeleiding gedurende het hele traject juist op de momenten dat het nodig is zijn van gelijke waarde aan het trainen zelf.

Daarnaast ben ik zelf ruim een decennium bezig met het organiseren van krachtsport evenementen. De Sterkste man van Limburg wedstrijden (2009-2016), Push & Pull (2011-2016) en medeorganisator bij de Sterkste man van Nederland (2012 & 2018) zijn een product van mijn organisatie vermogen.

Tot slot…ik ben ook een docent! Ik kan niet alleen mijn lichaam laten spreken maar ook mijn passie overbrengen door te vertellen. Daarom ben ik ook te boeken voor seminars en motivational speaking.

“Whether you think you can or whether you think you can’tyoure right”.

-Henry Ford-

Beste sportvrienden,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen; ik ben Alex Moonen! Mijn drijfveer achter “De kracht van het Zuiden” is het overbrengen van mijn passie en kennis met jullie delen. Sinds mijn vierde levensjaar ben ik actief met sport bezig en even lang doe ik dit ook in competitie verband.

In grote lijnen kan ik mijn sportcarrière indelen in 20 jaar judo waarvan ik de laatste 4 jaar deel uit maakte van de Defensie Topsport Selectie. Het hoofdstuk judo was erg hoopvol. Als getalenteerde junior werd ik 3 maal nationaal kampioen, won ik internationale A-wedstrijden en werd ik in 2002 3e op zowel het EK en WK. Helaas volgden daarop 4 jaren gedomineerd door blessureleed en werd ik gedwongen af te zien van het najagen van mijn Olympische droom. Als sporter was dit een erg moeilijke periode die ik maar op een manier kon verwerken.

Een nieuwe uitdaging moest mijn wonden helen. Ik vond mijn relaas in de krachtsport. In 2007 deed ik als vriendendienst mee aan een sterke man wedstrijd en was meteen verkocht aan de sport. In eerste instantie een pleister op de wond, maar toen ik twee jaar later mezelf 2e sterkste man van Nederland mocht noemen en toe trad tot het internationale circuit, had ik mijn roeping gevonden. Ik was nog te jong om met wedstrijdsport te stoppen. Strongman deed de atleet in mij weer herleven. Het trainen en leven (conditioneren) naar een piekmoment was immers wat ik deed. Dat was mijn ding! Nu kon ik dat weer doen. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en ben ik 4 maal sterkste man van Nederland, heb ik 2 maal deelgenomen aan World’s Strongest Man en 6 finale deelnames afgedwongen in de zwaarste krachtsport competitie ter wereld…de Strongman Championsleague. Mijn absolute hoogtepunt werd bekroond met een bronzen plak op de WK in 2015.

Naast een sporter ben ik ook vader van een dochter en docent op een middelbare school. Ik verzorg al ruim 10 jaar aardrijkskundelessen. Nu is de tijd aangekomen dat ik mijn passie en lesgeven ga combineren.

Sportieve groet,

Alex Moonen