Skip to main content

Disclaimer voor Fortivest

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Fortivest, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fortivest B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fortivest B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fortivest B.V. Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Fortivest B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.
Fortivest B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Fortivest
B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij
via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
Fortivest op deze pagina.

Mijn visie!

Door jaren zware trainingsarbeid heb ik veel geleerd over het conditioneren van het menselijk lichaam. Een drietal lessen wat ik hieruit geleerd heb vormen het fundament van mijn visie in mijn training. Geen gecompliceerde medische taal of diepgaande dubbelzinnige spirituele boodschappen…gewoon in duidelijke taal geformuleerd:

  • Resultaat is het grootst bij structuur in (juiste) voeding en arbeid/rust verhouding.
  • Het menselijk lichaam is tot veel meer in staat dan dat de meeste mensen beseffen, hiervoor moeten mentale barrières verlegd worden. Excuses zijn leugens tegen jezelf en ook al ontbreekt de motivatie weleens, verzaak niet. Soms zijn het de kleine stukjes van de puzzel wat de essentiële stukjes zijn!
  • De wil van binnenuit (intrinsieke motivatie) is de voorwaarde om doelen te bereiken maar zeer sterk te beïnvloeden door de prikkels van buitenaf (extrinsiek). Goede steun vanuit de privésfeer en professionele begeleiding in training en motivatie helpen bij het bereiken van je doel. Zit dit niet goed dan is er een vergrootte kans dat doelen niet bereikt worden.

Ik ben dan ook het type trainer die verwacht dat wanneer je bij mij komt dat je er voor gaat. Daartegen staat dan wel dat je van mij hetzelfde kunt verwachten. Op deze manier haal ik voldoening uit mijn werk en bereik jij jouw doel!

De begeleiding is meer dan een of twee uur per week afzien in de trainingsruimte. Het is ook voeding en coaching. Voeding afstemmen op de doelstellingen en mentale begeleiding gedurende het hele traject juist op de momenten dat het nodig is zijn van gelijke waarde aan het trainen zelf.

Daarnaast ben ik zelf ruim een decennium bezig met het organiseren van krachtsport evenementen. De Sterkste man van Limburg wedstrijden (2009-2016), Push & Pull (2011-2016) en medeorganisator bij de Sterkste man van Nederland (2012 & 2018) zijn een product van mijn organisatie vermogen.

Tot slot…ik ben ook een docent! Ik kan niet alleen mijn lichaam laten spreken maar ook mijn passie overbrengen door te vertellen. Daarom ben ik ook te boeken voor seminars en motivational speaking.

“Whether you think you can or whether you think you can’tyoure right”.

-Henry Ford-

Beste sportvrienden,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen; ik ben Alex Moonen! Mijn drijfveer achter “De kracht van het Zuiden” is het overbrengen van mijn passie en kennis met jullie delen. Sinds mijn vierde levensjaar ben ik actief met sport bezig en even lang doe ik dit ook in competitie verband.

In grote lijnen kan ik mijn sportcarrière indelen in 20 jaar judo waarvan ik de laatste 4 jaar deel uit maakte van de Defensie Topsport Selectie. Het hoofdstuk judo was erg hoopvol. Als getalenteerde junior werd ik 3 maal nationaal kampioen, won ik internationale A-wedstrijden en werd ik in 2002 3e op zowel het EK en WK. Helaas volgden daarop 4 jaren gedomineerd door blessureleed en werd ik gedwongen af te zien van het najagen van mijn Olympische droom. Als sporter was dit een erg moeilijke periode die ik maar op een manier kon verwerken.

Een nieuwe uitdaging moest mijn wonden helen. Ik vond mijn relaas in de krachtsport. In 2007 deed ik als vriendendienst mee aan een sterke man wedstrijd en was meteen verkocht aan de sport. In eerste instantie een pleister op de wond, maar toen ik twee jaar later mezelf 2e sterkste man van Nederland mocht noemen en toe trad tot het internationale circuit, had ik mijn roeping gevonden. Ik was nog te jong om met wedstrijdsport te stoppen. Strongman deed de atleet in mij weer herleven. Het trainen en leven (conditioneren) naar een piekmoment was immers wat ik deed. Dat was mijn ding! Nu kon ik dat weer doen. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en ben ik 4 maal sterkste man van Nederland, heb ik 2 maal deelgenomen aan World’s Strongest Man en 6 finale deelnames afgedwongen in de zwaarste krachtsport competitie ter wereld…de Strongman Championsleague. Mijn absolute hoogtepunt werd bekroond met een bronzen plak op de WK in 2015.

Naast een sporter ben ik ook vader van een dochter en docent op een middelbare school. Ik verzorg al ruim 10 jaar aardrijkskundelessen. Nu is de tijd aangekomen dat ik mijn passie en lesgeven ga combineren.

Sportieve groet,

Alex Moonen